Terug Andere

2023_GR_00092 - Goedkeuring lokaal toewijzingsreglement voor residentiƫle woonwagenbewoners

2023_GR_00077 - Goedkeuring van het reglement inzake het beperken van de geldigheidsduur van een conformiteitsattest (opheffing van het gemeenteraadsbesluit van 28 september 2020)

2023_SC_00776 - Principiƫle goedkeuring van het reglement betreffende de vergoedingen van vrijwilligers

2023_GR_00040 - Bekrachtiging wijziging van het tarievenreglement asbestinzameling aan huis via (platen)zakken, bigbags of via asbestcontainers

2023_GR_00041 - Bekrachtiging wijziging van het reglement betreffende de tarieven op aanvoer van afvalstoffen aan de geautomatiseerde recyclageparken van Limburg.net

2022_GR_00270 - Goedkeuring lokaal toewijzingsreglement voor personen met een complexe psychiatrische en psychosociale problematiek

2022_VB_00429 - Advisering van het lokaal toewijzingsreglement voor personen met een complexe en langdurige psychiatrische en psychosociale problematiek en in aanmerking komen voor een initiatief beschut wonen

2022_GR_00195 - Goedkeuring van het algemeen reglement betreffende de begraafplaatsen van Diest

2022_GR_00172 - Goedkeuring van het reglement voor het opstellen van een lijst met graven van lokaal historisch belang

2022_GR_00104 - Goedkeuring van het reglement woonstcontroles uitgevoerd op het grondgebied van de Stad Diest en de stad Scherpenheuvel-Zichem in samenwerking met de politiezone Demerdal

2022_GR_00112 - Goedkeuring van het academiereglement van de Hagelandse Academie voor Muziek en Woord (opheffing raadsbesluit van 27 mei 2019)

2022_GR_00055 - Goedkeuring lokaal toewijzingsreglement voor personen met een (vermoeden van) lichte verstandelijke handicap, zwakbegaafdheid of autismespectrumstoornis

2022_GR_00027 - Goedkeuring van het zonaal horeca- en evenementenreglement (opheffing van het gemeenteraadsbesluit van 26 maart 2012)

2022_GR_00041 - Goedkeuring wijziging reglement Diestse Partiturenbibliotheek (opheffing gemeenteraadsbesluit 14 januari 2008)

2021_GR_00295 - Bekrachtiging wijziging van het reglement betreffende de tarieven op aanvoer van afvalstoffen aan de geautomatiseerde recyclageparken van Limburg.net

2021_GR_00290 - Goedkeuring van het afvalreglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen (opheffing van het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021)

1 tot 16 van 16 resultaten