Volgende openbare vergaderingen

Alle vergaderingen

Welkom op de raadpleegomgeving van stad en het OCMW Diest

Op deze website kan je de agenda en de openbare beslissingen bekijken van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en de vergaderingen van de verschillende commissies.

Agenda
Acht dagen voor de vergadering wordt de openbare agenda bekend gemaakt.

Verslag
Het verslag van de openbare vergadering kan je pas raadplegen als het goedgekeurd is op de volgende vergadering. Wil je het verslag van de gemeenteraad van maart lezen, dan kan dit als de gemeenteraad van april voorbij is. De individuele beslissingen/agendapunten van de gemeenteraad van maart kan je ook op dat moment bekijken.

 

Wil je iets specifieks opzoeken, dan kan dit op volgende manieren:

 • Je kan een zoekterm ingeven in het kadertje rechtsboven. Geef je zoekterm in en klik op het loepje. Verschijnen er te veel resultaten? Je kan die filteren door te klikken op het plus-knopje dat naast de zoekbalk staat.
 • Je kan ook op datum zoeken. Klik bovenaan op 'kalender'. Er verschijnt een kalender. Je kan een maand en jaartal selecteren. Alle vergaderingen van die maand verschijnen in de kalender. We werken met volgende afkortingen:
  • SC: College van burgemeester en schepenen
  • VB: Vast bureau
  • BURG: Burgemeester
  • GR: Gemeenteraad
  • RMW: Raad voor Maatschappelijk Welzijn
  • VGRC: Verenigde gemeenteraadscommissie
  • GRC_AW: Gemeenteraadscommissie algemene werking
  • GRC_GGZ: Gemeenteraadscommissie grondgebiedzaken
  • GRC_BW: Gemeenteraadscommissie burger en welzijn
  • GRC_CVT: Gemeenteraadscommissie cultuur en vrije tijd
  • GRC_P&F: Gemeenteraadscommissie personeel en financiën
  • RVB_AGBCC: Raad van bestuur autonoom gemeentebedrijf cultuurcentrum Diest
  • RVB_AGBSO: Raad van bestuur autonoom gemeentebedrijf stadsontwikkeling Diest

Van het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau, de beslissingen van de burgemeester en de beslissingen van de voorzitter van het vast bureau wordt enkel een lijst van besluiten gepublceerd, ten laatste 10 dagen na het nemen van de beslissing.

Meer info over de verschillende raden vind je hier.
De gemeenteraad (sinds juni 2018) en Raad voor Maatschappelijk Welzijn (sinds januari 2019) kan je live volgen of herbekijken via volgende link.
De agenda’s en beslissingen van de gemeenteraad en gemeenteraadscommissies van vóór oktober 2016 vind je terug op de website van de stad Diest.

Voor hulp of informatie kan je terecht op info@diest.be.

Elke burger, vereniging of bedrijf kan aan de stad Diest vragen om bestuursdocumenten openbaar te maken. Je kan inzage, uitleg en kopies van documenten vragen. Bestuurdsdocumenten worden in de ruimst mogelijke zin geïnterpreteerd: schriftelijke stukken, geluids- en beeldopnamen, notulen, foto's plannen,... De stad is niet verplicht om de gevraagde informatie te verwerken, te analyseren of samen te vatten. Niet alle documenten mogen openbaar gemaakt worden, de uitzonderingsgronden zijn wettelijk vastgelegd.

Een aanvraag wordt steeds schriftelijk ingediend per brief of e-mail (info@diest.be). Telefonische aanvragen worden niet behandeld.

Vind je dat een beslissing je recht of je algemeen belang schendt, dan kan je een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid. Meer info over hoe dit moet, vind je op de webpagina van het Agentschap Binnenlands bestuur.